FIT

Feedback Informed treatment (http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/feedback-informed-treatment-fit) er ikke en behandlingsmetode i sig selv.

Det er snarere en metode til systematisk at evaluere på, om en person har gavn af en behandling. Det indebærer, at i begyndelsen af hver samtale checker vi ind om, hvordan den sidste uge har været. Og i slutningen af samtalen checker vi ind omkring, hvordan samtalen er gået.

Jeg er uddannet supervisor i metoden og underviser også i brugen af den.