Traumebehandling

Når folk oplever noget voldsomt, kan det være nødvendigt at få hjælpe til at bearbejde det.

Jeg bruger flere forskellige tilgange. Bl.a. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), der er anerkendt af WHO som traumebehandlingsmetode til PTSD.

Jeg trækker derudover på flere forskellige andre tilgange, alt efter hvad, der er relevant.