Tavshedspligt

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg naturligvis forpligtet til at overholde foreningens etiske regler om bl.a. tavshedspligt og fuld fortrolighed.

Det vil sige, at jeg har tavshedspligt om det, klienten fortæller mig, både under vores samtaler og når samtalerne er ophørte.

Skulle du være interesseret i, at lære mere om de etiske regler, kan du læse om dem gennem foreningens hjemmeside, eller på dette link: Etiske principper for nordiske psykologer.