Vilkår og priser

Priser

En samtale varer 50-60 minutter og koster kr. 1150,00.

For par varer en samtale 90 minutter og koster kr. 1725,00.

Parsamtaler med to terapeuter varer 90 minutter og koster kr. 2300,00.

Supervision, oplæg og undervisning aftales alt efter opgaven.

Obs.: Pr. 1.1.2023 er der nye priser

En samtale varer 50-60 minutter og koster kr. 1200,00.

For par varer en samtale 90 minutter og koster kr. 1800,00.

Parsamtaler med to terapeuter varer 90 minutter og koster kr. 2400,00.

Supervision, oplæg og undervisning aftales alt efter opgaven.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen.

Betaling

Der afregnes kontant eller via MobilePay efter hver samtale.

Afbud

Aflysning af en aftalt samtale skal varsles i så god tid som muligt, dog senest kl. 10 dagen før en samtale. Herefter tages der honorar for samtalen.